Txartelak

Hasiera|Prentsa|Txartelak
Txartelak2021-01-19T15:22:38+01:00

Kazetaria bazara edo zure lana komunikazioaren esparruan garatzen baduzu, zure txartela formulario honen bidez eskatu eta Prentsa-aretoan (1. pabilioi gaineko galerian) jaso ahal izango duzu lehen azoka-egunetik aurrera, kazetaritza arloko profesionala zarela egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztutakoan.

    +34 94 404 01 06
    +34 94 404 01 05

    +Industry
    Addit3dBeDigitalFitmaqFerroformaMaintenancePumps&ValvesSubcontratación
    Go to Top